Boligudlejning i København – Hård konkurrence?

Boligudlejning i København – Hård konkurrence?

Der er ikke just kommet flere boliger til lejere med en gennemsnitsindkomst. Faktisk er markedet faldet for boligudlejning i klassen 5.000 kr. – 10.000 kr. pr. måned. Der er sket meget på blot de seneste 3 år. Tendensen er, at boligudlejninger som i 2010 lå på et niveau mellem 5.000-10.000 kr. er steget med omkring 15 procent, hvorimod udlejninger i den højere klasse af 15.000 – 20.000 kr. er forblevet i samme lejeniveau.

Sagen er den, at mange private udlejere reelt set ikke ved, hvordan de fastsætter deres husleje ved deres boligudlejning. De kigger på det private marked som oftest ligger over det lejeniveau, som man som udlejer må tage. Dertil er efterspørgselen blevet markant højere de seneste 2 år, hvilket presser markedet og presser lejere til at leje boliger til en højere pris. Når vi snakker boligudlejning i København er størstedelen af de udbudte lejemålet overkalkuleret, hvilket er fuldt forståeligt set fra udlejers perspektiv, da udlejer som oftest alligevel mister penge på sin boligudlejning.

Hvorfor er det så blevet sværere at få fat i de gode lejemål?

Der er nogle meget simple grunde til, hvorfor det er blevet sværere at få fat i de gode lejemål. Med en lovgivning hvor udlejer får færre rettigheder end sin lejer, forsøger udlejere generelt at finde lejere, som ikke giver problemer med hensyn til huslejen . Her kommer expats og virksomhederne ind i billedet. Er du derfor privat lejer, som er oppe imod en virksomhed eller expat, taber du som private lejer til virksomheden. Og da tendensen er at flere og flere virksomheder og expats lejer private boliger, bliver konkurrencen simpelthen for stor.

Virksomheder og private lejere

Ved en privat boligudlejning vil udlejer sikre sig, at den pris som er fastsat, forbliver som den er og ikke bliver til en sag, der bringes for et huslejeklagenævn. Mange tror fejlagtigt, at virksomheder ikke kan gøre indsigelse til et huslejeklagenævn. Dette er dog ikke tilfældet. Virksomheder og private har præcis samme indsigelsesmuligheder, men markedet viser, at tendensen er, at virksomheder og expats er mere tilbøjelige til at acceptere lejen, som den er, hvorimod private lejere oftere går i huslejeklagenævnet.

Derudover er der problematikken med skader, slid og ælde ved overdragelse af lejemålet, hvor det udadtil virker mere sikkert, at en virksomhed har underskrevet kontrakten og hæfter for eventuelle skader. Selvom at virksomhed og privat lejer har samme muligheder for at gøre indsigelser, viser markedets historik altså, at der er flere positive elementer ved at udleje sin bolig til en virksomhed.

Det er selvfølgelig ikke altid en fordel at udleje sin bolig til en virksomhed. Det skyldes blandt andet, at der ligesom med private lejere er stor forskel på, hvor troværdig og økonomisk sund en virksomhed er. De største danske virksomheder har i de fleste tilfælde en stærkere økonomi end den typiske private lejer, men der findes også mange virksomheder som ikke har. Og desværre har private lejere en tendens til at stole på, at en virksomhed som udgangspunkt har en sund økonomi. Det har den ikke altid og derfor, er det værd at tjekke op på dette inden, at der skrives under på en lejekontrakt.

Tendensen i København viser, at de fleste virksomheder accepterer en husleje, som den er anført i lejekontrakten. Der er dog stadig mange virksomheder, der kan være svære at foretage de indledende forhandlinger med, hvor huslejen fastsættes. Flere store virksomheder har tilknyttet agenter og relocationsfirmaer, der har mange års erfaring på markedet for boligudlejning i København. I sådanne tilfælde kan det være en fordel for udlejer at have en professionel tilknyttet til at foretage forhandlingen på sine vegne, så man ikke kommer ud hvor man ikke kan bunde.

Be the first to comment on "Boligudlejning i København – Hård konkurrence?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Boligudlejning i København – Hård konkurrence?

af TheBond Læs også: 3 min
0