Statsborgerskab – nye regler

  1. Danskkundskaber kravet skærpes
  2. Ny indfødsretsprøve 2015
  3. Selvforsørgerkravet skærpes
  4. Kriminalitet karenstid øges med 50 pct.

Endelig er der ændringer i dokumentationskrav i forbindelse med dispensation ansøgning som vedrører helbredmæssige forhold. Aftalen er trådt i kraft 15. Oktober 2015.

Det betyder at alle dem som ansøger om statsborgerskab efter den dato skal opfylde de nye krav for at få tildelt dansk statsborgerskab.

At få tildelt dansk statsborgerskab også kaldet indfødsret meddelelse eller naturalisation bliver dermed sværere at opnå.

Det første krav der er skærpet er danskkundskaber, således at en ansøger fremover skal bestå prøve i dansk 3. Folk der har boet i Danmark i over 8-9 år skal dog kun bestå prøve i dansk 2. Derudover skal der dokumenteres kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie, hvortil der er kommet en ny indfødsretsprøve.

Den nye Indfødsretsprøve 2015, udarbejdet af den nye regering, bliver først afholdt i juni 2016. Det bliver den første prøve, efter regeringsskifte. Det er en skærpet prøve, hvortil materiale bliver tilgængelig 3 måneder før prøveafholdelsen. Det forventes, at kravene bliver skærpet yderligere i løbet af 2016 og 2017 med det nuværende politiske miljø. Du har mulighed for at følge med i udviklingen på netmedier.

Aftalen betyder også at selvforsørgende personer skal dokumentere at de har været selvforsørgende i mindst 4 og et halvt år, i de seneste 5 år.

Formålet er at skabe størst mulig stabilitet på indfødsretsområdet, og mindske antallet af dispensations ansøgninger. Det betyder at en dispensation ansøgning kan føre til afslag, uanset hvor ’uretfærdigt’ det føles. Det følger at regeringen vil stille nye og skærpede krav til udlændinge, der ønsker at få statsborgerskab.

I forhold til om der kan dispenseres fra kravet, om bestået Prøve i dansk 3 samt Indfødsretsprøven er der skærpede krav til dokumentationen hvis man gerne vil ansøge om dispensation og ikke kan tage prøven af særlige grunde.

Det kan være man er psykisk syg, eller ordblind og derfor kan det ikke kræves at man skal bestå en prøve i dansk eller klare en Indfødsretprøve. Det er dokumentationen for denne fravigelse der er skærpet i denne omgang. Det betyder at det skal være en speciallæge der skal udskrive dokumentation på at der ikke er udsigt til at vedkommende kan bestå prøven. Det kan være langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse. Det kræves dog at vedkommende forsøger. Derudover skal lægen erklærer at behandlingsmulighederne er udtømte.

Der kan søges om dispensation af mange grunde, men de skal være særlige og alvorlige. En ansøgning om dansk statsborgerskab med en dispensation ansøgning, er ikke ensbetydende med at man meddeles dispensation.

Ansøgningen bliver fremlagt i Folketinget og derefter behandler de den og meddeler afgørelse som før.

Hvor særlige forhold taler derfor, vil en ansøgning kunne forlægges for Folketinget, til stillingtagen om der kan dispenseres fra en eller flere betingelser i aftalen.

Det er vigtigt at vide at en ansøgning til dansk statsborgerskab kræver at man opgiver sit eksisterende statsborgerskab fra det land man havde det fra. Der er dog kommet nye regler i forhold til dobbelt statsborgerskab, hvilket betyder at dansk statsborgerskab ikke nødvendigvis betyder opgivelse af eksisterende statsborgerskab, hvis det pågældende land tillader det. Det er i hvert fald blevet lovligt i Danmark fra september 2015.

Hvis du har spørgsmål vedr. Dobbelt statsborgerskab, opholdstilladelse, eller familiesammenføring er du velkommen til at ringe på 70666616 eller skrive en mail på ss@vejentil.dk og for at læse mere om os eller udlændingeområdet klik på www.nemfamiliesammenfoering.dk

Vi har hjulpet mange med deres opholdstilladelse, familiesammenføringer og statsborgerskab, da det ikke er helt let at finde rundt i. De nye regler gør at mange bliver forvirret om de er ramt af de nye regler eller ej. Læs mere på www.nemfamiliesammenfoering.dk

Du er altid velkommen til at spørge, det koster ikke noget.

Be the first to comment on "Statsborgerskab – nye regler"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Statsborgerskab – nye regler

af Kongepyton Læs også: 4 min
0