Husforsikring: En god investering

Hvis du er boligejer, er du sikkert stødt på ordet ’husforsikring’. Men er du egentligt klar over, hvad dette ord præcist dækker over? Med denne artikel kan du få et indblik i, hvad en husforsikring dækker – og ikke dækker. Herudover kan du blive klogere på, hvilke tilvalgsdækninger, der kan være relevante, samt hvordan du får en billig husforsikring.

husk husforsikringen

Hvad dækker en husforsikring?

En husforsikring dækker overordnet skader, der opstår pludseligt i forbindelse med brand, sne, storm og lignende (Bolius.dk). En husforsikring består af flere moduler, som du kan sætte sammen alt efter behov. Langt de fleste mennesker har derfor en kombineret husforsikring. Rent grundlæggende indeholder en kombineret husforsikring en brandforsikring, der dækker skader ved brand, installationer, opvaskemaskine, ovn og tørretumbler. En sådan er nødvendig, hvis du vil låne penge i banken til køb af bolig. Det skyldes, at huset er bankens garanti for at få sine penge tilbage. Herudover indeholder den en husejeransvarsforsikring, der udbetaler erstatning, hvis en fremmed kommer til skade på din grund. Dette gælder eksempelvis, hvis en forbipasserende brækker benet på dit sneklædte fortov. Mange husforsikringer har desuden en retshjælpsforsikring, der dækker udgifter til advokat, hvis der opstår diverse uenigheder vedrørende ombygning, salg af bolig med mere. Endvidere dækker husforsikringens bygningskasko, hvis der skulle opstå pludselige bygningsskader. Dette eksempelvis skader fra storm, vand, frost og hærværk. Hvis huset i et sådant tilfælde er uboeligt, vil forsikringsselskabet betale dine udgifter i forbindelse med en midlertidig flytning.

Hvad dækker en husforsikring ikke?

Alle forsikringsselskaber er forskellige, og det varierer derfor meget fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, hvilke situationer en husforsikring ikke dækker. Som udgangspunkt dækker den dog ikke, hvis:

 • Der er tale om almindeligt slid og ælde.
 • Skaderne er forventelige i forhold til husets alder – eventuelt en fugtig kælder i et gammelt hus.
 • Skaderne er opstået som følge af manglende vedligeholdelse.
 • Der er tale om fejlkonstruktioner, du allerede har kendskab til.
 • Skaderne er opstået som følge af oversvømmelser fra hav, fjorde, vandløb og lignende.

Tilvalgsdækninger

Ud over den almindelige husforsikring vælger mange at tegne en række tilvalgsforsikringer, der passer til netop deres behov. Nedenfor kan du læse om en række af de tilvalgsforsikringer, du har mulighed for at tegne i forbindelse med din husforsikring:

 • Glas- og kummedækning: Dækker skader på eksempelvis indmurede spejle, vinduer, glaskeramiske kogeplader, toiletkummer, badekar og lignende.
 • Insektskader, råd og svamp: Flere og flere huse rammes af insektskader, råd og svamp. Du kan tegne en forsikring, der dækker, hvis det samme skulle ske for din bolig. Denne forsikring dækker også, hvis dit hus skulle blive alvorligt ramt af skimmelsvamp. Læs mere om skimmelsvamp i artiklen Skimmelsvamp – En guide til bekæmpelse og forebyggelse.
 • Stikledninger, skjulte rør og kabler: Denne forsikring dækker, hvis der skulle opstå skader på skjulte rør og kabler. Sådanne skader kan give alvorlige vandskader. Det er derfor en god idé, at du sikrer dig, at du kan få erstatning, hvis det skulle ske for dig. Herudover anbefaler vi, at du får dækket de ledninger og kabler, der går fra vejen og ind til dit hus. Det er nemlig dig, der ejer disse kabler – og derfor dig, der skal betale for eventuelle skader herpå.
 • Udvidet vandskadedækning: En udvidet vandskadedækning giver dig erstatning, hvis der trænger vand ind i dit hus via vægge og gulve.
 • Kosmetiske skader: Med en forsikring, der dækker kosmetiske skader vil du få erstatning, hvis der eksempelvis sker misfarvninger på murstenene på dit hus eller lignende.
 • Skadedyr: En skadedyrsforsikring dækker, hvis du skulle få ubudne gæster i form af rotter, mus eller lignende i dit hus. Sådanne skadedyr kan efterlade sig spor, hvor de gnaver ledninger over eller laver større skader på isoleringsmateriale og lignende.
 • Tyveri og hærværk på haveanlæg og byggematerialer: En forsikring, der dækker tyveri og hærværk hvis du eksempelvis får stjålet byggematerialer eller lignende fra din grund. Det samme er tilfældet, hvis der eksempelvis sker hærværk på dit haveanlæg med mere.

Sådan får du en billig husforsikring

Som med alle andre forsikringer kan det betale sig at undersøge markedet, inden du sætter dig fast på en bestemt husforsikring. Nogle fagforeninger og lignende tilbyder i den forbindelse rabatordninger, der kan være værd at undersøge nærmere. Læs mere om dette – og meget andet – i artiklen Husforsikring.

Be the first to comment on "Husforsikring: En god investering"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Husforsikring: En god investering

af msk Læs også: 4 min
0