Permanent opholdstilladelse

Permanent opholdstilladelse er en ubegrænset opholdstilladelse, som giver dig ret til at opholde dig i Danmark på ubestemt tid. Hvis du ønsker denne ret til permanent ophold, er der en række betingelser, du skal opfylde. Opfylder du ikke disse, kan du ikke få permanent opholdstilladelse i Danmark.

Hvad er permanent opholdstilladelse?

Permanent opholdstilladelse betyder, at man må opholde sig i Danmark, lige så længe man vil, og at der ikke eksisterer nogle betingelser for, at man må opholde sig i landet fremover.

Der er dog enkelte undtagelser. Hvis du flytter din adresse til et andet land og bosætter dig i dette, mister du din ret til at opholde dig i Danmark permanent. Det samme gør sig gældende, hvis du begår kriminalitet af en vis karakter, som resulterer i, at du dømmes til udvisning af landet.

Efter at have fået permanent opholdstilladelse, har du mulighed for senere at søge om indfødtsret.

Betingelser, du skal opfylde

Betingelserne for permanent opholdstilladelse i Danmark dækker to typer af betingelser; grundlæggende og supplerende. Du skal opfylde alle grundlæggende betingelser og mindst to ud af fire supplerende betingelser for at få permanent opholdstilladelse.

Grundlæggende betingelser

 • Du skal være fyldt 18 år
 • Du skal have boet lovligt i Danmark i mindst seks år forud for afgørelsen
 • Du må ikke have begået kriminalitet af grov karakter
 • Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige
 • Du må ikke have modtaget offentlig støtte de seneste tre år før afgørelsen – med mindre der er lavet specifikke aftaler herom
 • Du skal have accepteret en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund
 • Du skal have bestået danskprøven Dansk Prøve 2 eller en lignende test på samme niveau
 • Du skal have været fuldtidsbeskæftiget eller selvstændig i en erhvervsvirksomhed i samlet 2,5 år inden for de seneste tre år forud for afgørelsen
 • Du skal fortsat opfylde de betingelser for den opholdstilladelse, du har

Supplerende betingelser

Det er ikke nok at opfylde de grundlæggende betingelser. Du skal også opfylde mindst 2 ud af 4 af de supplerende betingelser, som du finder nedenfor. Betingelserne vægter lige meget, så det har ikke nogen betydning, hvilke af dem du opfylder.

 • Du skal have bestået en medborgerskabsprøve eller have udvist aktivt medborgerskab i Danmark
 • Du skal have været fuldtidsbeskæftiget eller selvstændig i en erhvervsvirksomhed i mindst fire år inden for de seneste 4,5 år, før afgørelsen træffes
 • Du skal have haft en årlig skattepligtig indkomst på mindst 270.000 i gennemsnit i to år før afgørelsen
 • Du skal have bestået danskprøven Prøve i Dansk 3 eller en tilsvarende test

Hvis du opfylder alle fire supplerende betingelser, kan du få permanent opholdstilladelse allerede efter at have boet lovligt i Danmark i mindst fire år – modsat de seks år, som det ellers kræver.

Der gælder særlige regler for bestemte grupper

Hvis du ikke påfylder de ovenstående betingelser, kan du ikke få permanent ophold. Medmindre du hører til en af de få grupper, som er undtaget fra en enkelt eller flere betingelser. Dette gælder følgende grupper:

 • Unge mellem 18 og 19 år som har haft uafbrudt skolegang eller fuldtidsbeskæftigelse siden afslutning af folkeskolen
 • Personer med et stærkt tilknytningsforhold til Danmark
 • Folkepensionister og førtidspensionister
 • Personer med handicap

Værd at vide

Du skal selv søge om din ret til permanent ophold. Det er vigtigt at begynde at søge, mens du stadig har din tidsbegrænsede opholdstilladelse. Hvis denne når at udløbe, opholder du sig nemlig ulovligt i landet. Dette betyder, at du bør forvente, at Udlændingestyrelsen afviser din ansøgning med det samme.

Du skal ansøge online, men det er i enkelte tilfælde også muligt at søge via et skriftligt ansøgningsskema.

Du bør være opmærksom på, at der skal betales et gebyr sammen med ansøgningen. Hvis dette ikke betales, er der stor chance for, at din ansøgning bliver afvist.

Be the first to comment on "Permanent opholdstilladelse"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Permanent opholdstilladelse

af Kongepyton Læs også: 3 min
0